Tomme kirkerI forsommeren fik jeg nedenstående læserbrev optaget i Weekendavisen:


"Jeg er træt af at høre om "de tomme kirker". Ude i den folkekirkelige virkelighed vil de fleste nikke genkendende til det faktum, at nogle kirker er tomme, mens andre til gengæld er langt mere fyldte end tidligere.
I Ideer (et af Weekendavisen tillæg, FCH) 29/4 drager Cecilie Cronwald på baggrund af myten om de tomme kirker en forkert slutning: fordi antallet af folkekirkemedlemmer går ned, går antallet af kirkegængere også ned. Det behøver i sagens natur ikke være tilfældet og er det efter min bedste overbevisning heller ikke. I de 22 år, jeg har været organist i folkekirken, har flertallet af kirkegængerne været gråhårede, som det omtales i artiklen. Pointen er bare, at der hele tiden kommer nye gråhårede til, og at de går mere i kirke end tidligere gråhårede generationer.
Jeg kan ikke understøtte dette med en videnskabelig undersøgelse, men jeg finder på den anden side heller ikke Cecilie Cronwalds oplysninger dokumenteret i artiklen.
Folkekirken lever i grunden i bedste velgående, men slås med en umådelig sejlivet myte om dens snarlige død."


Jeg anerkender naturligvis, at der er kirker, der ikke besøges af særlig mange ved søndagens gudstjenester, men der er steder, specielt i Jylland og i nogle af kirkerne i de store byer, hvor der kommer 100-300 hver søndag. En vis vidensdeling her ville ikke være af vejen.....
Men den største pointe er i virkeligheden, at man ikke kan nøjes med at måle på søndagstjenesterne. I løbet af ugen har rigtig mange mennesker berøring med kirken f.eks. i forbindelse med foredrag, strikkeklubber, børnekor, sorggrupper, besøgstjeneste, koncerter, babysalmesang, læsekredse osv. foruden bryllupper, begravelser, lørdagsdåb, plejehjemsandagter, spaghettigudstjenester m.m.
At gøre som ophavsmændene til myten om de tomme kirker - stort set alle danske medier - nemlig at stikke et kamera ind i Nr. Bøvelse Kirke og filme de 7 kirkegængere for derefter at ophøje fænomenet til at gælde ALLE aktiviteter i ALLE kirker over HELE landet er ganske simpelthen for unuanceret. Og det er det også, når man år ud og år ind gentager denne myte uden at faktatjekke den.


PS: billedet øverst på siden er snyd - alle kan få en fyldt kirke, hvis de inviterer Sigurd Barrett....

Kommentarer

Det er nok på sin plads med lidt statistik her. I Sakskøbing sogn talte vi nemlig gennem to måneder sidste år alle deltagende i kirkens mangfoldige aktiviteter. Det drejede sig om marts og april 2012, som på de fleste måder var repræsentative, og her var der i alt små 1.100 deltagere pr. måned i gudstjenester, kirkelige handlinger og alle de forskellige arrangementer som jeg har nævnt ovenfor. Er det så nok? Nah.... vi vil da rigtig gerne have flere med, og derfor arbejder vi jo også kontinuerligt på at forbedre eksisterende aktiviteter og finde på nye. Under alle omstændigheder er der ikke tale om "tomme kirker" hos os. Og lige for en ordens skyld: ser man kun på antallet af deltagere i gudstjenesterne, er gennemsnittet for det sidste år 48. Det er vel heller ikke pinligt lavt i et sogn med 4.300 folkekirkemedlemmer.