Sakskøbing Kirkes Pigekor

Sakskøbing Kirkes Pigekor består af 27 piger i alderen 11- 20 år. De prøver torsdag eftermiddag kl. 16.30-18 og synger til gudstjenester eller koncert ca. 6 gange årligt, plus evt. udenbys optrædender. Korsangerne honoreres med 450 kr. pr. projekt.
Hør koret i diverse liveoptagelser her (optaget igennem de sidste 10 år):3 salmer af Mads Granum(fra koncert med komponisten ved klaveret og Regitze Glenthøj, vokal):Vokalensemblet cantAnima består af 8 piger fra pigekoret. Her kan de høres live:Syv af pigerne er ansat som faste søndagskorsangere og synger derfor alle søn- og helligdage med en løn på 225 kr pr. gang. Ved stort set hver gudstjeneste er der også et lille korindslag, som passer til den pågældende dag i kirkeåret.
Søndagskoret kan høres her, live fra en juleaften:Man kan følge koret på Facebook, og skulle man have lyst til at være med i koret, skal man kontakte mig.