Andreassen: 7 orgelkoraler

Mikkel Andreassens orgelkoraler er ofte langsomme, blide og meditative (undtagelser er fx. "Stat op...."). Uden nødvendigvis at citere særlig mange af salmemelodiens toner får han alligevel sammensat en fuldgyldig orgelkoral, hvor salmens karakter respekteres, og melodiens nærmest spøgelsesagtige tilstedeværelse i mine ører er utrolig spændende. Mikkel Andreassen er siden 2000 organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i Esbjerg.

"Min Jesus, lad mit hjerte få"
"Stat op, min sjæl, i morgengry"
"Lyksaligt, det folk, som har øre for klang"
"Du gav mig, o Herre, en lod af din jord"
"Dejlig er jorden"
"Julen har englelyd"
"Kirken, den er et gammelt hus"