Månedens musikeksempel juli 2017

Denne måneds musikeksempel er fra mit orgelværk "Sommerfugledalen", som i 15 satser efter bedste evne giver Inger Christensens fantastiske sonetkrans en musikalsk iklædning.


HER er 4. sats, som svarer til digtet på billedet.